Виховна робота

 

2019-2020

Однією із форм роботи щодо формування в учнів активної життєвої позиції, соціальної підготовки до активної участі в демократичному управлінні суспільством є учнівське самоврядування у школі.

                                                                            В.Красовицький

 

… нова школа кладе собі за головну мету – збудити, дати виявитися самостійним творчим силам дитини…

                         Софія Русова

Мета

учнівського врядування:

Виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної  й національно свідомої людини, наділеної глибокою громадською відповідальністю, здоровими інтелектуально-творчими й духовними рисами, родинними й патріотичними почуттями, працьовитістю, господарською кмітливістю, підприємливістю та ініціативністю.

 

Завдання учнівського врядування:

1.  Усебічно  розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, ровесникам, школі, родині, Україні

2.  Забезпечувати і захищати права й інтереси учнів на основі виконання правил та законів школи.

3.  Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

4.  Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя.

5.  Прагнути узгодженості інтересів  між учнями  і педагогами.

 

Учнівський парламент

 

                                                            


Президент

 

Нагайко Дар’я  (11 кл.)

Заступник

Примак Анастасія (10 кл.)

Секретар

Дуднік Анна (8-Б кл.)

Навчальна комісія

Кочмарук Ольга (9-Б кл.)

Кордон Вікторія (6 кл.)

Комісія дисципліни і порядку

Пономарьова Крістіна (11 кл.)

Печенюк Роман (5-А кл.)

Комісія охорони здоров’я і спорту

Решетнік Марія (9-А кл.)

Сіріченко Юлія (5-Б кл.)

Трудова комісія

Галамай Артур (7-Б кл.)

Комісія культури і дозвілля

Мудрик Ірина (8-А кл.)

Шлапак Анна (7-А кл.)

 

 

 

 

Творча рада дитячого об’єднання «Ровесник»